Guna Media Sosial Secara Positif

08 November 2021 | Berita Semasa

Gunakan media sosial secara positif dan beretika. Penerapan nilai murni, sikap bertoleransi dan bertanggungjawab perlu sentiasa dipupuk dalam mewujudkan sebuah masyarakat makmur dan sejahtera. Jangan gunakan media sebagai media untuk memupuk kebencian dan mewujudkan kekacauan. Sentiasa bersikap POSITIF..

Jom Klik Dengan Bijak